Maaperätutkimukset maatutkalla

Palvelut

Keskitymme maaperätutkimusten tekemiseen maatutkalla, riippumatta projektin kokoluokasta. Selvitämme aina aluksi asiakkaan tarpeet ja arvioimme, miten maatutkaa voitaisiin projektissa parhaiten hyödyntää. Käymme myös läpi mahdolliset maatutkaluotaukseen liittyvät rajoitteet huomioiden paikalliset olosuhteet.

Tutkaukseen liittyvät paikannusmittaukset teemme tilaajan tarpeiden mukaisesti tai annamme tilaajan huolehtia paikannuksesta. Tarvittaessa tarjoamme verkostojemme kautta muita tutkimuspalveluja. Tutkaustuloksia voidaan aina tarvittaessa täsmentää ja päivittää referenssikairausten tai koekuoppien avulla. Mahdollisten referenssipisteiden sijainti kannattaa päättää yleensä tutkauksen jälkeen.

Kaupunkiympäristössä

Asemakaava-alueilla maatutkalla voidaan selvittää kallion syvyyttä, rakennekerrosten paksuutta, maarakenteissa tapahtuneita muutoksia,  putkien ja muiden olemassa olevien infrarakenteiden sijaintia, paikantaa putkien vuotokohtia ja saada yleiskuvaa maaperäolosuhteista.

Yksittäisillä kiinteistöillä maatutkalla tehtävien maastotutkimusten etuna ovat nopeus ja meluttomuus. Tutkimuksia voidaan tehdä jopa istutusten seassa tai ahtaissa kellaritiloissa.

Haja-asutusalueella

Maatutkaa hyödynnetään usein varsinkin alustavissa pohjatutkimuksissa ja tarvittaessa tulosten pohjalta voidaan tehdä lisätutkimusohjelmat. Maatutkalla tutkimukset voidaan tehdä laajoiltakin alueilta nopeasti ja ympäristöystävällisesti. Maaperäolosuhteista ja tehtävästä riippuen maatutkalla suoritettavat tutkimukset voivat pelkästäänkin riittää luotettavaan lopputulokseen.

Tyypillisiä projektejamme ovat:

 • nauhamaisten kohteiden, kuten putki- ja kaapelilinjojen maaperätutkimukset
 • liikenneväylien maaperätutkimukset
 • kaavoitusta palvelevat maaperätutkimukset
 • kiinteistöjen piha-alueiden saneerauksiin liittyvät tutkimukset
 • kalliopinnan syvyyden selvittäminen pohjatöiden suunnitteluun ja/tai louhintaan liittyen
 • maa-ainesten ottoon liittyvät tutkimukset
 • pohjavesialueiden selvittäminen ja rajaaminen
 • patorakenteiden tutkimukset
 • vesistöjen pohjan muodon ja laadun selvitys, kohteiden etsintä
 • arkeologiset tutkimukset
 • pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukset

Vuonna 2018 palveluitamme tilasivat mm. Ramboll Finland Oy, SitoWise Oy, Sweco Finland Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Pöyry Finland Oy, Golder Associates Oy, Mitta Oy, Neste Oyj, Helsingin kaupunki, Helsingin seurakuntayhtymä, HSSR Oy, Suomen Talokeskus Oy, Frontago Oy , Planera Oy ja Tapiolan Lämpö Oy.